Inženýrská činnost:

a) technická pomoc při přípravě staveb:
  • územní a stavební řízení
  • zajištění projektové dokumentace
  • výběrové řízení na dodavatele, zpracování podkladů a vyhodnocení nabídek
  • zabezpečení smluvních vztahů ( smlouvy o dílo, mandátní smlouvy, kupní smlouvy)
  • zajištění podkladů a žádosti o získání dotací - PANEL a "zelená úsporám"
b) technická pomoc při realizaci staveb
  • vedení staveb, výkon funkce stavbyvedoucího
  • technický dozor investora , stavební dozor v dohodnutém rozsahu
  • uplatňování práv ze závazkových vztahů v dohodnutém rozsahu
  • kontrola věcné a cenové správnosti
  • koordinace prací a dodávek na stavbách
  • přejímky staveb, zabezpečení kolaudačního řízení

Copyright © Roning.cz 2009 - Ochrana osobních údajů
Design and Hosting by Webmont.cz