Inženýrská činnost:

a) technická pomoc při přípravě staveb:
 • územní a stavební řízení
 • zajištění projektové dokumentace
 • výběrové řízení na dodavatele, zpracování podkladů a vyhodnocení nabídek
 • zabezpečení smluvních vztahů ( smlouvy o dílo, mandátní smlouvy, kupní smlouvy)
 • zajištění podkladů a žádosti o získání dotací - PANEL a "zelená úsporám"
b) technická pomoc při realizaci staveb
 • vedení staveb, výkon funkce stavbyvedoucího
 • technický dozor investora , stavební dozor v dohodnutém rozsahu
 • uplatňování práv ze závazkových vztahů v dohodnutém rozsahu
 • kontrola věcné a cenové správnosti
 • koordinace prací a dodávek na stavbách
 • přejímky staveb, zabezpečení kolaudačního řízení

Copyright © Roning.cz 2009 - Ochrana osobních údajů
Design and Hosting by Webmont.cz