Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony EU (GDPR) a České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. RONING spol. s r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá RONING spol. s r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
Copyright © Roning.cz 2009 - Ochrana osobních údajů
Design and Hosting by Webmont.cz